INVEST SARKO – Deweloper procesu inwestycyjnego


Deweloper procesu inwestycyjnego

 • Wybór lokalizacji oraz pozyskanie terenu pod inwestycje
 • Wybór źródeł finansowania
 • Uzyskanie wymaganych pozwoleń administracyjnych
 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego
 • Opracowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych
 • Zarządzanie procesem projektowania architektonicznego
 • Zarządzanie procesem budowy
 • Nadzór inwestorski na placu budowy

Kształtowanie otoczenia inwestycji

 • Ocena ryzyka środowiskowego
 • Ocena zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego oraz planami ochrony środowiska
 • Prowadzenie konsultacji społecznych, rozwiązywanie konfliktów lokalnych, negocjacje z organizacjami ekologicznymi i lokalnymi władzami
 • Działania promujące inwestycję, inwestorów

Audyt procesu inwestycyjnego

Oferujemy kompleksowy audyt procesu inwestycyjnego, obejmujący sprawdzenie wypracowanej dokumentacji z uwzględnieniem obszaru prawnego, ekonomicznego i technicznego inwestycji.
 
Produkty finalne audytu:

 • sprawozdanie – raport końcowy z audytu
 • analiza ryzyka dla procesu inwestycyjnego
 • harmonogram działań do zakończenia/poprawy projektu
 • budżet – zestawienie kosztów zamknięcia inwestycji pod klucz

Inwestor zastępczy

 • Działamy w imieniu i na rzecz Inwestora
Invest Sarko Rodzina na Zielonym