Wybierz mieszkanie i zadzwoń, by otrzymać dobrą cenę# Budynek/Mieszkanie Piętro Powierzchnia komercyjna
m2
Ogród
m2
Cena Standard Odbiór Status Rzut Rzut 3D
0 M.1.03 I piętro 51,10 brak podstawowy sprzedane
1 M.0.01 parter 40,04 69,67 podstawowy sprzedane
2 M.0.02 parter 49,81 69,62 podstawowy sprzedane
3 M.0.11 parter 38,27 35,73 podstawowy sprzedane
4 M.0.12 parter 37,43 31,56 podstawowy sprzedane
5 M.0.13 parter 25,05 31,56 podstawowy sprzedane
6 M.1.01 I piętro 40,04 brak podstawowy sprzedane
7 M.1.02 I piętro 49,86 brak podstawowy sprzedane
8 M.1.04 I piętro 40,18 brak podstawowy sprzedane
9 M.1.05 I piętro 39,55 brak podstawowy sprzedane
10 M.1.06 I piętro 39,56 brak podstawowy sprzedane
11 M.1.07 I piętro 39,55 brak podstawowy sprzedane
12 M.1.08 I piętro 39,57 brak podstawowy sprzedane
13 M.1.09 I piętro 48,58 brak podstawowy sprzedane
14 M.1.10 I piętro 39,34 brak podstawowy sprzedane
15 M.1.11 I piętro 38,28 brak podstawowy sprzedane
16 M.1.12 I piętro 37,44 brak podstawowy sprzedane
17 M.1.13 I piętro 38,94 brak podstawowy sprzedane
18 M.2.01 II piętro 40,04 brak podstawowy sprzedane
19 M.2.02 II piętro 49,86 brak podstawowy sprzedane
20 M.2.03 II piętro 51,10 brak podstawowy sprzedane
21 M.2.04 II piętro 40,18 brak podstawowy sprzedane
22 M.2.05 II piętro 39,55 brak podstawowy sprzedane
23 M.2.06 II piętro 39,56 brak podstawowy sprzedane
24 M.2.07 II piętro 39,55 brak podstawowy sprzedane
25 M.2.08 II piętro 39,57 brak podstawowy sprzedane
26 M.2.09 II piętro 48,58 brak podstawowy sprzedane
27 M.2.10 II piętro 39,34 brak podstawowy sprzedane
28 M.2.11 II piętro 38,28 brak podstawowy sprzedane
29 M.2.12 II piętro 37,45 brak podstawowy sprzedane
30 M.2.13 II piętro 38,94 brak podstawowy sprzedane
31 M.3.01 III piętro 40,05 brak podstawowy sprzedane
32 M.3.02 III piętro 49,81 brak podstawowy sprzedane
33 M.3.03 III piętro 51,10 brak podstawowy sprzedane
34 M.3.04 III piętro 40,18 brak podstawowy sprzedane
35 M.3.05 III piętro 39,55 brak podstawowy sprzedane
36 M.3.06 III piętro 39,56 brak podstawowy sprzedane
37 M.3.07 III piętro 39,55 brak podstawowy sprzedane
38 M.3.08 III piętro 39,67 brak podstawowy sprzedane
39 M.3.13 III piętro 38,94 brak podstawowy sprzedane
40 M.3.09 III piętro 48,58 brak podstawowy sprzedane
41 M.3.10 III piętro 39,35 brak podstawowy sprzedane
42 M.3.11 III piętro 38,28 brak podstawowy sprzedane
43 M.2.05-06 II piętro 79,69 brak podstawowy sprzedane
44 M.3.07-08 III piętro 79,69 brak podstawowy sprzedane
Miejsca postojowe w hali garażowej lub na zewnątrz Zobacz